Podníkání nebo jenom handl

Podnikání a podnikatelství má za sebou dlouhou historii. Příběh mnoha podob úspěchů a selhání. Vždy však bylo chápáno jako výzva společnosti vůči jednotlivcům. Společnost měla potřebu nového, lepšího, nepoznaného. Vždy se našel aktivní a schopný jednoltivec, ochotný převzít na sebe riziko podniknutí pokusu zdolání výzvy.

Export 100 mil. m3 za posledních 10 let!

Pohledem na vývoj lesnicko dřevařského oboru lidské činnosti je možné začít pochybovat o podstatě podnikání. Je totiž otázkou, jaký význam pro společnost má obohacování se jednotlivců z obchodu dřívím směřujícím na export.

Vše co ze dřeva potřebujeme nebo co potřebují lidé v zahraniční, jsme schopni zde vyrobit a poskytnout tak velmi dobrý produkt a služby komukoliv na světě. Tím že vyvezeme nezpracované dřevo, nedáme šanci našim podnikatelům ukázat své schopnosti. A ne jenom to, přicházíme o znalosti a výzvy hledat lepší zhodnocení dříví.  Když nevytváříme podmínky pro růst znalosti a jejich uplatnění zde, pak naši schopní podnikatelé bez uplatnění budou odcházet za našim dřívím do zahraničí.  Tím že dřevo vyvezeme ubereme práci tisícům lidí, neumožníme rozvoj technologii a tvorbu kapitálu pro další nezbytné investice.

Export dřeva je snadný a výhodný, dřevo vždy prodáte do Rakouska či Německa nebo do Číny, vyděláte, ale žádnou hodnotu pro společnost nevytvoříte. Existuje mnohem lepší varianty využití dřeva, ale na to je potřeba více než jenom kalkulačka s tlačítkem plus, mínus a rovná se. Tento způsob podnikání směřuje ke krachu firem v ČR.

Česká republika a lidé zde žijící si zaslouží, aby dřevo které zde roste sto let, posloužilo lépe než jej prodat do ciziny. O  to určitě ti, co stromy zasadili, neusilovali. Naopak měli jasnou představu proč zde chtějí mít lesy produkující dřevo.

Je načase to změnit.

Nyní, když kůrovec snížil zásobu dřeva v lesích a omezil tak těžby a dodávky dřeva pro naše zpracovatele, je opravdu hloupé pokračování exportu. Jsme největší exportéři dřeva v Evropě, znamená to tak že jsme nejhloupější národ v Evropě?