NP Křivoklátsko, kontroverzí víc než souhlasu.

Z webu MZP:"Ministerstvo životního prostředí zahájilo proces vyhlašování národního parku Křivoklátsko, který by měl být na 16 % nejcennějšího území stávající chráněné krajinné oblasti. Naprostá většina těchto pozemků je ve vlastnictví státu. Nový národní park by měl chránit zdejší rozmanité lesy, skály a suťoviska, stepi, neprostupná údolí, kaňon řeky Berounky, domov desítek ohrožených rostlin a živočichů. Jde o nebývale pestrý a k tomu největší lesní komplex ve vnitrozemí ČR s velkou rozmanitostí přírody. Vznik národního parku znamená i významný krok k vytvoření podmínek pro lepší ochranu tohoto území, zejména lesních porostů, ale samozřejmě i rozkvět obcí v regionu. "

A v rozkvětu obcí je jistý rozpor. Z pohledu místních samospráv se jedná o jednostranný akt státu vůči lidem zde žijícím, kteří nechtějí národní park. To neznamená že odmítají péči o přírodu, ale nikdo jim nebude kompenzovat budoucí ztrátu rozvoje vlastních záměrů.

Zde je vidět jak šaptně se komunikují témata týkající se lidí. Stát navíc zřejmě přiměl nové vedení LČR stáhnout nesouhlasné stanovisko a to už je mnohem složitější vývoj ve vztahu ke svobodnému a spravedlivému posouzení celkové situace. Tento způsob jednání nepatří do moderní společnosti.