Zachraňte dřevo

Čeští vlastníci lesů vyvezli 80 mil. m3 dříví za 10 let

To je polovina toho co v nich přirostlo, tak se přeci nehospodaří.

Více...

Více lesů

Pomozte lesníkům změnit Českou krajinu

Přístup lesníků k lesu potřebuje odbornost, ale mnohem více společný zájem...

Více...

Priority

Solidárních 10M+ Lidí chce péči o krajinu

Vice lesů

V lesnictví se za desítky let vytvořilo mnoho různých zájmů a vztahů. Ne všechny lesu pomáhají, viz kauza kůrovec.Řešením je program Více lesů.

Neexport

ČR je nehorší v hospodaření s vlastním dřívím ze všech lesnicky vyspělích zemí.

Velcí a mnoho neznamená lépe. Společně je řešení.

V ČR je několik velkých zahraničních firem a tisíc malých regionálních. Tato páka je bez pohybu.

Hodnota

Itálie s těžbou 800 000 m3 vytvoří 3x větší hodnotu než ČR s těžbou přes 20 mil. m3 dříví.

Projekty
Řešení pro každého

VOLBA ROZUMEM

Existuje vždy jedno správné, ale nesnadné řešení. Existuje mnoho snadných nesprávných řešení. Výběr na každém z nás co si vybereme. Snadný a povrchní úspěch pro sebe, nebo náročnou a dlouhou cestu směrem k budoucnosti pro všechny. Všichni kdo chápou realitu a chtějí lepší budoucnost nás podpoří a připojí se knám.

Ostatní, kteří ještě doufají v návrat do minulosti kde: "Dnes a zde je důležitější než zítra a tam... Žij současností a nepřemýšlej o tom co bude zítra. Tvoji potomci a jejich život není tvoje starost. Buduj svět pro sebe, ne pro budoucnost.", mají před sebou řadu zklamání a dlouhou cestu k nám. Jsme připraveni jim pomáhat najít společnou budoucnost.

Obor v číslech od začátku roku

Skáceno 28060273

Vytěženo dříví (m3)

Export 7295671,2328767115

Bez přidané hodmoty

Spáleno 3114690,4109589043

Neuloženo CO2

Dodáno 17649912,328767125

Zpracováno v ČR
Aktuálně

Co se děje...

ALI2035 07.06.23 0

FSC jako závislost

Český standard FSC - ekocertifikát …

ALI2035 10.04.23 0

Proč je dříví drahé

V lesnictví a zpracování dřeva …

ALI2035 27.03.23 0

Podníkání nebo jenom handl

Export 100 mil. m3 …

RB 06.03.23 1

NP Křivoklátsko, kontroverzí víc než souhlasu.

Z webu MZP:"Ministerstvo životního prostředí …

Ty rozhodneš o budoucnosti

Současnot je rozhodující pro budoucnost