Budoucnost která dává smysl všem

Agentura lesnických iniciativ 2035.

Sami si odpovězte na otázku budeme li schopni vypořádat se s rostoucí složitostí a nestálosti naši společnosti. Jste svědky nekompetence, pseudoprofesionalismu, zneužití moci, nespravedlnosti. A hlavně aplikace těch řešení, která nejsou správná, ale realizovatelná jenom v něčím zájmu.

Pokud jsme schopni s tím něco udělat, pak můžeme a musíme přinést řešení, které povede k prosperující rozumné společnosti pro nás všechny a ne jenom pro některé.

Současné přístupy nás dovedly k nejhoršímu stavu hospodaření s lesy a nejnižší vytvořené hodnotě ze zpracovaného dřeva. Katastrofa kůrovcové kalamity bude ještě dlouho viditelná a způsobí další prohloubení již tak velkého množství, z minulosti neřešených problémů. Vlastníci lesů, lesničtí podnikatelé a dřevozpracující firmy jsou rukojmí minulosti a v podstatě čekají na další vývoj bez možnosti jej, jakkoliv ovlivnit.

Řešení vytvořených problémů není možné vyřešit používáním metod a postupů, které tento problém vytvářejí. Změna musí být systémová a celospolečenská. Zapojit se musí zcela nové struktury a instituce, které mohou lépe zvládnout složité a komplexní problémy.

ALI 2035 přináší změnu proti současnému přístupu.

Rozdíl proti současnosti je vtom, aby ekonomický přístup vedl k hospodářství přinášejícímu produkt – hodnotu spotřebovanou v místě potřeby.  To je zásadní změna odpovídající na výzvy po ekosystémových službách, oběhové ekonomice a zelené dohodě.

Náš přístup vede ke zvyšování kapitalizace území a ne jenom vyvádění zisků do zahraničí a hlavně snadno řeší chronický problém exportu surového dříví.

Současná podoba ekonomického modelu a jeho řízení nezvládá složité problémy  a tak se vytvořila struktura řízení ve které je:

  • ŘÍDIT výhodnější než DĚLAT
  • KONTROLOVAT výhodnější než ŘÍDIT
  • POVOLOVAT výhodnější než KONTROLOVAT

Ekonomika služeb a virtuálnosti potřeb je výhodnější než skutečná produkce, je to snadnější než podstupovat překonávání reality, která odolává podprůměrnému řízení.

Problém smrkových porostů a kůrovcové kalamity zcela odhalil náš společný problém. Současné přístupy nemohou změnit situaci tak, abychom zabránily  budoucnosti, kterou nechceme.

Lidé a firmy podporující iniciativu ALI 2035, mají jasnou představu o budoucnosti, kterou chtějí a společně se chceme vyhnout té, která nám hrozí, pokud se nic nezmění.

Cílem ALI 2035 je dosáhnout změny přístupu k lesu od individuálního zájmu, k tvorbě hodnoty nad lesem za účasti všech a pro všechny.

Proč? Protože pro lepší budoucnost nemáme jinou možnost.

Zapojte se a přispějte tak k lepší budoucnosti

Projekty změny současnosti
Na dalším obsahu se intenzivně pracuje

Již brzo